ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

ΣΣΕ/ ΟΠΛΑ, ΣΝΔ, ΣΙ/ΙΠΤ, ΣΜΥ/ΟΠΛΑ
Δρόμος 1000m  ↦  4′ και 20”
Άλμα σε ύψος    1,05m
Άλμα σε μήκος    3,60m
Δρόμος ταχύτητας 100m    16”
Ρίψη σφαίρας (7,275kg) (Μέσος Όρος ρίψης με αριστερό και δεξί χέρι)    4,50m
Ελεύθερη Κολύμβηση 50m  ↦  2′

ΣΣΕ/ ΣΩΜΑΤΑ, ΣΣΑΣ, ΣΙ/ΜΗΧ, ΣΑΝ, ΣΜΥ/ΣΩΜΑΤΑ, ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ
Δρόμος 1000m  ↦  4′ και 30”
Άλμα σε ύψος    1,00m
Άλμα σε μήκος    3,60m
Δρόμος ταχύτητας 100m    17”
Ρίψη σφαίρας (7,275kg) (Μέσος Όρος ρίψης με αριστερό και δεξί χέρι)    4,40m
Ελεύθερη Κολύμβηση 50m  ↦  2′

Στα αγωνίσματα Στρατιωτικών Σχολών οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα μίας προσπάθειας για τους αγώνες δρόμου και τριών προσπαθειών για τα άλματα και τις ρίψεις.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Για την εισαγωγή σε μια από τις στρατιωτικές σχολές ανεξαρτήτως πεδίου που ανήκουν οι υποψήφιοι διαχωρίζονται σε 3 κατηγορίες:

1. Η Γενική Σειρά
2. Ειδική Κατηγορία 3648/α, στην οποία εισάγονται σε ποσοστό 35% επί του εκάστοτε καθοριζόμενου αριθμού εισακτέων κατά σειρά επιτυχίας οι ανήκοντες στις ακόλουθες ειδικές κατηγορίες:
α. τέκνα Πολυτέκνων
β. τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά

3. Η Ειδική Κατηγορία 3648/β, στην οποία εισάγονται επί του ανωτέρου ποσοστού 35% και μέχρι ποσοστού 10% επ’ αυτού, σε κάθε περίπτωση όμως τουλάχιστον ένα άτομο, οι ανήκοντες στις ακόλουθες ειδικές κατηγορίες:
α.Τέκνα ή αδερφοί αναπήρων και τραυματισθέντων σε πολεμικές επιχειρήσεις, καθώς και στρατιωτικών και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ειρηνικής περιόδου, οι οποίοι έχουν αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, λόγω παθήσεώς τους σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής.
β.Τέκνα των θανόντων στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.
γ.Τέκνα Ελλήνων Μονίμων Στρατιωτικών Εφέδρων και Κληρωτών Οπλιτών, που συμμετείχαν με οποιοδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου ως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και του Αγ. Θεοδώρους της Κύπρου.

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΝΤΕ ΚΥΚΛΟΙ
ΣΤΙΒΟΣ: ΟΑΚΑ ΓΗΠΕΔΑ Κ1 – Κ2 | Αμαρυσίας Αρτέμιδος 40-42, Μαρούσι
ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ: SPORTS HOUSE OAKA
Τηλ.: 2108004191 | Κιν: 6983108472
www.pentekykloi.gr | info@pentekykloi.gr