ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 

Όρια επιδόσεων
Δρόμος 1000m       4′ και 20΄΄
Δρόμος 100m       17΄΄
Άλμα σε ύψος       1.00m
Άλμα σε μήκος       3.60m
Ρίψη σφαίρας (7.275 χλγ.) (Μέσος όρος ρίψης με Αριστερό και Δεξί χέρι)       4.50m


Εισαγωγή και Φοίτηση στη Σχολή Πυροσβεστών

1. Στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας εισάγονται για εκπαίδευση υποχρεωτικά όσοι κατατάσσονται στο Πυροσβεστικό Σώμα ως Δόκιμοι Πυροσβέστες. Στη Σχολή αυτή εκπαιδεύονται επίσης και οι κατατασσόμενοι πυροσβεστικοί υπάλληλοι των Ειδικών Υπηρεσιών Πλοηγών και Τεχνικών.(Η παραγρ. αυτή τέθηκε με το άρθρο 1 παραγρ.12 Π.Δ. 412/1987).
2. Οι κατατασσόμενοι στη Σχολή Πυροσβεστών, με τα προβλεπόμενα για τους αθλητές, από τον Κανονισμό Κατάταξης Δόκιμων Πυροσβεστών προσόντα, κατά τη διάρκεια φοίτησής τους σε αυτή συγκροτούν ειδικό ταχύρυθμο τμήμα εκπαίδευσης, οι λεπτομέρειες του οποίου ρυθμίζονται με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος.(Η παραγρ. αυτή τέθηκε με το άρθρο 3 Π.Δ. 239/1997)
3. Η διάρκεια φοίτησης στη Σχολή Δόκιμων Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ορίζεται κάθε φορά, πριν από την έναρξη λειτουργίας της Σχολής με Απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, δεν μπορεί όμως σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη των τεσσάρων (4) μηνών (Άρθρο 3 παραγρ.13 του Π.Δ.90/91).
4. Σε περίπτωση εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών η διάρκεια εκπαίδευσης της Σχολής Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας μπορεί να είναι μειωμένη μέχρι και ένα (1) μήνα (Άρθρο 3 Π.Δ. 397/1998).

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΝΤΕ ΚΥΚΛΟΙ
ΣΤΙΒΟΣ: ΟΑΚΑ ΓΗΠΕΔΑ Κ1 – Κ2 | Αμαρυσίας Αρτέμιδος 40-42, Μαρούσι
ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ: SPORTS HOUSE OAKA
Τηλ.: 2108004191 | Κιν: 6983108472
www.pentekykloi.gr | info@pentekykloi.gr