Διαδικασία & Δικαιολογητικά εγγραφής

  • Home
  • Summer Camp
  • Διαδικασία & Δικαιολογητικά εγγραφής
Πέντε Κύκλοι

Διαδικασία εγγραφής

1ος ΤΡΟΠΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ
Διαδικασία εγγραφής ηλεκτρονική:
Αποστείλετε με e-mail (φόρμα εγγραφής ηλεκτρονική) από 05/05 την αίτηση συμμετοχής και ημερομηνία κατάθεσης(τα υπόλοιπα έγγραφα μέχρι την ημέρα έναρξης του camp)

2ος ΤΡΟΠΟΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Διαδικασίας εγγραφής:
Παραδώστε ιδιοχείρως από 06/05 τη αίτηση συμμετοχής, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και το αποδεικτικό κατάθεσης (εάν καταθέσετε σε τράπεζα), στη γραμματεία του συλλόγου ΠΕΝΤΕ ΚΥΚΛΟΙ στο κλειστό κολυμβητήριο του (Ο.Α.Κ.Α. Λεωφόρος Ολυμπιονίκου ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ)

Ώρες λειτουργίας της γραμματείας (στις εγκαταστάσεις του Ο.Α.Κ.Α.)

  • Aπό 6/5/2016 μέχρι 20/7/2016,
  • Καθημερινά 16:00-20:00
  • Σάββατο       10:00-14:00
  • Τηλ: 2108004191
  • Email: info@pentekykloi.gr
  • Kινητό: 6993898265

Δικαιολογητικά εγγραφής

1. Πλήρως συμπληρωμένη η παρούσα δήλωση συμμετοχής υπογεγραμμένη από τον γονέα ή τον ασκούντα την γονική μέριμνα του συμμετέχοντος.
2. Ιατρική βεβαίωση με ημερομηνία έκδοσης το νωρίτερο την 6η Αυγούστου 2015, στην οποία ο Ιατρός θα βεβαιώνει ότι ο συμμετέχων είναι ικανός και του επιτρέπεται να συμμετέχει σε αθλητικές δραστηριότητες.
3. Πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία της/του συμμετέχοντος που να φαίνεται με ευκρίνεια το πρόσωπο της/του, διαστάσεων 4Χ4 εκατοστά (κατά προσέγγιση).