Νέα

Πέντε Κύκλοι
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!!!

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!!!

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!!!            

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για το καλοκαιρινό camp των ΠΕΝΤΕ ΚΥΚΛΩΝ !!!

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για το καλοκαιρινό camp των ΠΕΝΤΕ ΚΥΚΛΩΝ !!!

Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά ή στα γραφεία μας στο Ο.Α.Κ.Α. Στις επόμενες μέρες θα αναρτηθεί λίστα από επιλεγμένους συνεργάτες των ΠΕΝΤΕ ΚΥΚΛΩΝ που θα μπορείτε να παραλαμβάνετε τις αιτήσεις