Περίοδοι Λειτουργίας

  • Home
  • Περίοδοι Λειτουργίας
Πέντε Κύκλοι

AFTER SCHOOL

Α’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

από 16/06/2016

έως 24 /06/2016

Β’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

 από 27/06/2016

έως 01/07/2016

Γ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

 από 04/07/2016

έως  08/07/2016

Δ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

από 11/07/2016

έως  15/07/2016

Ε’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

 από 18/07/2016

 έως 22/07/2016

ΣΤ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

από 25/07/2016

 έως 29/07/2016

BEFORE SCHOOL

Α’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

από 29/08/2016

έως 02 /09/2016

Β’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

 από 05/09/2016

έως 09/09/2016