ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  • Home
  • ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Πέντε Κύκλοι

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00

ΠΙΣΙΝΑ
20:00-21:00
21:00-22:00

ΤΡΙΤΗ

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00

ΠΙΣΙΝΑ
20:00-21:00
21:00-22:00

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00

ΠΙΣΙΝΑ
20:00-21:00
21:00-22:00

ΠΕΜΠΤΗ

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00

ΠΙΣΙΝΑ
20:00-21:00
21:00-22:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00

ΠΙΣΙΝΑ
20:00-21:00
21:00-22:00

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
12:00-13:00
13:00-14:00

ΠΙΣΙΝΑ
14:00-15:00
15:00-16:00