ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  • Home
  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πέντε Κύκλοι

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 Στεφανάκης Αντώνης ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 Κωνσταντινίδης Στυλιανός ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ξαφάς Αναστάσιος Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δεληγιαννάκη Ασπασία ΤΑΜΙΑΣ

Κοσμάτου Χρυσάνθη ΜΕΛΟΣ